• Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

   • HODNOTENIE AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA


    Školský rok: 2022/2023

    Poskytovateľ aktualizačného vzdelávania:

    Materská škola, Ružová 7, Stupava 900 31

    Názov aktualizačného vzdelávania:

    Digitalizácia výchovy a vzdelávania – dieťa v digitálnom svete

    Obsah aktualizačného vzdelávania

    Podľa ustanovenia § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obsah aktualizačného vzdelávania zameraný na rozvoj digitálnych zručností.

    Rozsah aktualizačného vzdelávania: 20 hodín

    Vzdelávacie skupiny: pedagogickí zamestnanci

    Termín: 1.2.2023 – 14.3.2023

    Počet pedagogických zamestnancov: 10

    Garant: Mgr. Janette Muškátová

    Lektor: Dana Lučivjanská