• Profil školy

  • Materská škola sa nachádza v centre Stupavy. MŠ má rozsiahly školský dvor, ktorý pozostáva z dvora pre menšie deti, z dvora pre staršie deti, dopravného ihriska, oddychovej zóny na dopravnom ihrisku, futbalového ihriska. Školské dvory sú vybavené preliezačkami, preliezačkami so  šmykľavkou, pieskoviskami, pružinovým autom, pružinovým vrtuľníkom, húsenicou, hernou zostavou s rôznymi preliezačkami, veľkou trampolínou, hojdačkami, pružinovými hojdačkami, pitnými fontánami a altánkom pre deti.

   Budova pozostáva z dvoch pavilónov a z hospodárskej časti budovy. V pavilóne A sa nachádzajú tri triedy so stabilnými spálňami, umyvárne s toaletami, detské šatne, šatňa zamestnancov, kuchyňa, školská jedáleň. V pavilóne B sa nachádzajú dve triedy pre najstaršie deti so stabilnými spálňami, umyvárne s toaletami, detské šatne, jedáleň.

   Interiér školy vrátane tried, chodieb a kuchyne je z väčšej časti zrekonštruovaný. V celej budove sú plastové okná, triedy sú vybavené novým nábytkom. Trieda a spálňa najmladších detí je plne zrekonštruovaná. Trieda v pavilóne A je vybavená interaktívnou tabuľou a PC. Triedy v pavilóne B sú vybavené interaktívnymi tabuľami, PC s detskými CD programami.

   Kvalifikovaný personál poskytuje deťom celodennú starostlivosť vo veku od 3 – 6 rokov a deťom pokračujúcim v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu Poď do sveta so Svetielkom.

   Celková poloha školy je v krásnom prostredí, obklopená zeleňou.
   Školský dvor využívame na vzdelávací proces, k názornému získavaniu poznatkov, športovým a relaxačným aktivitám. Deťom umožňujeme získavať zručnosti v starostlivosti o životné prostredie, pozorovanie, objavovanie a vnímanie prírody v rôznych ročných obdobiach a prebúdzame u nich emocionálne vnímanie prírody a dôležitosť ochrany životného prostredia. Estetické a kultúrne prostredie spríjemňuje celkové prostredie deťom, rodičom a zamestnancom materskej školy.