• PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU

     • Riaditeľstvo materskej školy informuje zákonných zástupcov detí, že na základe VZN č. 3/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava je od 01.01.2024 určená suma 50,00 € mesačne na jedno dieťa.

     • ŽIADOSŤ

     • Vážení rodičia!

      Rodičia, ktorí si plánujete nechať deti doma dňa 22. 12. 2023 (piatok pred vianočným prerušením prevádzky MŠ), prosím odhláste  čo najskôr na tento deň svoje deti zo stravy. V tento deň má veľa základných a stredných škôl riaditeľské voľno.

      Máme negatívne skúsenosti, že rodičia odhlasujú deti až v deň neprítomnosti, kedy sú potraviny na varenie už zakúpené podľa počtu detí prítomných deň vopred. Dochádza tak k plytvaniu potravín a finančných prostriedkov.

      Ďakujem za súčinnosť.

      Monika Snopková

     • TRIEDA SOVIČIEK V EKOCENTRE

     • V stredu 22.11.2023 sme s deťmi z triedy Sovičiek opäť navštívili Ekocentrum Stupava.

      Deti si vypočuli zaujímavú prednášku s projekciou o starostlivosti o vtáčiky v zimnom období. Celú prednášku viedol p. Juraj z Prírodovedného múzea Bratislava. Deti sa dozvedeli, ktoré vtáčiky odlietajú do teplých krajín a ktoré u nás cez zimu zostávajú. Nakoľko v zimnom období môžu vtáčiky trpieť nedostatkom potravy, je veľmi dôležitá úloha nás ľudí, aby sme vtáčiky prikrmovali. Ujo Juraj deťom zdôraznil, že prikrmovanie by sa malo riadiť určitými zásadami, aby prinieslo skutočný úžitok miesto škody. Jednou z tých zásad je správny čas, kedy začať vtáčatká prikrmovať, ďalšou je pravidelné dopĺňanie zásob potravy a samozrejme veľmi dôležitý je aj druh krmiva. V neposlednom rade sa deti dozvedeli aké dôležité je správne a bezpečné umiestnenie kŕmidla alebo búdky pre vtáčiky. Deti celý čas pozorne počúvali a do rozprávania sa aj veľmi aktívne zapájali. Preto veľmi zaujímavou odmenou pre všetky deti bolo v závere pozorovanie a pohladkanie malého jaštera, ktorého priniesol ujo Juraj.

     • LOGOPEDICKÁ PREDNÁŠKA- ZRUŠENÁ

     • Vážení rodičia.

      Logopedická prednáška sa zajtra ruší zo zdravotných dôvodov pani logopedičky.

      O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • JABLKOVANIE V MŠ

     • Pri príležitosti Dňa pôvodných odrôd jabĺk strávili deti dnešný deň 23.10.2023 v znamení jabĺk.

      Už počas ranných hier mali deti pripravené aktivity týkajúce sa jabĺčok. Po desiatej pokračovali radostným putovaním po triedach pri plnení jablkových úloh. V každej triede ich čakala jedna úloha, na ktorú sa dychtivo vrhli. Za jej splnenie získali časť puzzle označenej číslom – každá trieda inú farbu. Po splnení všetkých úloh sme sa všetci zišli v jedálni a deti spoločnými silami poskladali puzzle podľa čísiel do tvaru veľkého megajablka. Za svoju šikovnosť boli odmenené jabĺčkovým džúsikom a jabĺčkovo-škoricovou štrúdličkou. Užili si kopu zábavy a na olovrant si vychutnali jablkové pité, ktoré upiekli naše pani kuchárky.

      Už teraz sa tešíme sa na ďalší rok.:-) 

     • UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

     • V sobotu 21.10.2023 na Mestskom úrade v Stupave pri príležitosti uvítania detí do života predviedli deti z našej materskej školy program, ktorý si nacvičili s pani učiteľkami.

     • TRIEDA ZAJKOV V EKOCENTRE

     • Dnes 18.10.2023 sa trieda Zajkov zúčastnila prednášky v Ekocentre.

      Deti sa dozvedeli veľmi zaujímavé poznatky o živote sovičiek a o druhoch, ktoré žijú na Slovensku. Veľmi aktívne sa zapájali do diskusie o danej téme. Nakreslili podľa predlohy nádherné obrázky. Táto prednáška bola pre deti veľmi poučná.

     • TEKVIČKOVÝ DEŇ

     • V našej materskej škole sa dnes 4.10.2023 konal už 4. ročník „Tekvičkového dňa“. Navštívili nás strašidlá a nie obyčajné ale špeciálne tekvičkové.

      Prišli aj so svojimi kamarátmi a priniesli hneď päť pokladov. Poklady riadne ukryli a deťom prichystali k ich nájdeniu podrobný plán. Naše deti sa však nezľakli len tak ľahko, prišli do škôlky pripravené v perfektných kostýmoch. Tekvičkové šialenstvo pohltilo aj zamestnancov našej materskej školy, ktorí prišli taktiež v kostýmoch tekvičiek. Nikoho neprekvapí, že poklady boli nájdené a spravodlivo rozdelené. A čo tekvičkové strašidielka? Tie sa budú dobre zabávať na Dňoch Zelá v Stupave.