•  POZOR ZMENA KARANTÉNY V TRIEDE LIENOK !

   Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu nahlásenia pozitivity dieťaťa na COVID-19 vo štvrtok, sa karanténa nariadená RÚVZ v triede LIENOK predlžuje do 31.01.2022 - pondelok (vrátane). Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol v stredu 26.01 2022.

   Ďakujeme za porozumenie.  

    

    

    

    

   OZNAM O KARANTÉNE V TRIEDE LIENOK!

   Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity pedagogického zamestnanca na COVID-19 je od 26.1.2022  do 30.1.2022 (vrátane) nariadená RÚVZ a so súhlasom zriaďovateľa karanténa deti z triedy Lienok.

     Posledný kontakt s pozitívnym zamestnancom bol v utorok 25.1.2022.

   Deti budú mať zabezpečenú dištančnú výučbu.

   OD ZAJTRA (ŠTVRTOK) SA DETI V PAVILÓNE A DO 7:00 SÚSTREĎUJÚ V TRIEDE MOTÝĽOV. POOBEDE OD 16:20 DO 17:00 BUDÚ DETI Z PAVILÓNU B TAKTIEŽ SÚSTREDENÉ V TRIEDE MOTÝĽOV.

   Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí.

   Ďakujeme za pochopenie.