• Informácie k prijatiu dieťaťa

   • Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú môže zákonný zástupca podať:

    • e-mailom ruzovastupava@gmail.com  ( doručenie Vašej žiadosti Vám emailom spätne potvrdíme),
    • vhodením do poštovej schránky na budove MŠ,
    • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
    • elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

    Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je v sekcií Tlačivá.

  • Tlačivá