• OZNAM - ZMENA O VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

     • Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ prerušená                 už od 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022 (vrátane) . Prevádzka MŠ bude obnovená 10.01.2022.

     • DO ŠKÔLKY PRIŠIEL MIKULÁŠ NA SANTABUSE

     • Dnes 7.12.2021 k nám zavítal Mikuláš. Deti mohli nazrieť do jeho obývačky.

      Zažili sme príjemnú vianočnú atmosféru v Santabuse. Stretnutie s Mikulášom a jeho rozprávkovou posádkou rozžiarilo očká detí.  Bol to veľký zážitok pre deti aj pre pani učiteľky. Deti zarecitovali Mikulášovi básničku a spievali pesničky. Mikuláš s pomocníkom škriatkom ich úsilie odmenil adventnými kalendármi.