• DEPISTÁŽ ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI

     • Vážení rodičia predškolských detí,

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Malacky bude realizovať v materskej škole dňa 07.02.2022, t.j. v pondelok od 8,00 h. depistážne psychologické vyšetrenie so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktoré do 31.08.2022 dovŕšia 6 rok života. Prosím zákonných zástupcov, ktorí máte záujem o vykonanie depistážneho vyšetrenia, aby ste vyplnený informatívny súhlas (dostupný u triednych učiteliek) odovzdali v triede svojho dieťaťa najmeskôr do 03.02.2022. 

      Ďakujem. Monika Snopková

     • Návrat do MŠ od 10.januára 2022

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 10. januára 2022 bude materská škola v prevádzke v riadnom režime. Pripomíname, že pred nástupom je potrebné vyplniť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo Oznámenie o výnimke z karantény (ak dieťa prekonalo alebo je očkované). Dátum vyplnenia musí byť k 10.01.2022.

      Pripomíname dodržiavanie všetkých opatrení (povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v priestoroch materskej školy, dezinfekcia rúk pred vstupom do budovy, zdržiavanie sa v spoločných priestoroch max. 10 minút v obmedzenom počte, najviac 2 rodičia).

      Ďakujeme za pochopenie.

      S pozdravom a prianím pevného zdravia Monika Snopková

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

     • Poplatky na čiastočnú úhradu nákladov

     • Vážení rodičia, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ( školné ) na mesiac január 2022 sa uhrádza sumou 24,00 euro ( vypočítaná alikvotná čiastka ). Školné na mesiac február 2022 zostáva vo výške 30,-euro. Preto vás prosím, aby ste vaše platby v januári uhrádzali sumou 54,-euro ( nie 60,-euro ).

      Ďakujem.

      Monika Snopková

       

     • POZOR ZMENA KARANTÉNY V PAVILÓNE B!

     • Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu nahlásenia pozitivity dieťaťa na COVID-19 v piatok, sa  karanténa nariadená RÚVZ v triedach Zajkov a Sovičiek  predlžuje do 26.12.2021 - nedeľa. Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol vo štvrtok 16.12. 2021.

      Ďakujeme za porozumenie. 

       

      OZNAM O KARANTÉNE V PAVILÓNE B

      Oznamujeme rodičom, že z dôvodu pozitivity dieťaťa na COVID-19 je od 15.12.2021  do 24.12.2021 (vrátane) nariadenná RÚVZ karanténa deti tried Zajkov a Sovičiek.  Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol v utorok 14.12.2021.

      Prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť v sledovaní zdravotného stavu svojich detí.

      Ďakujeme za pochopenie.