• VÍTAME VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     • Prevádzka Materskej školy, Ružová 7, Stupava začína 04. septembra 2023 od 6.30 hod. do 17.00 hod.

      Deti  treba priviesť do 8.00 hod.

      Zberná trieda LIENKY je otvorená od 6.30 hod. do 7.00 hod. Od 7.00 hod. budú otvorené všetky triedy.

      Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia e-mailom riaditelka@msruzovastupava.sk, alebo telefonicky  02/659 345 58, najneskôr do 8.00 hod. daného dňa.

      Zoznamy tried budú zverejnené v pondelok 04.09.2023 na nástenke v hlavnej budove.

      Všetky dôležité informácie Vám budú poskytnuté dňa 12. septembra 2023 o 17.00 hod. na prvej schôdzke rodičovského združenia v jedálni MŠ a následne v jednotlivých triedach.

      Vaša účasť vzhľadom k množstvu informácií je nutná.

      Prajeme úspešný nástup do nového školského roka a tešíme sa na Vás.

      Kolektív zamestnancov MŠ Ružová.

       

      Návod na vytvorenie rodičovského konta EduPage:

      POSTUP CEZ MOBILNÝ TELEFÓN:

      1. Stiahnete si aplikáciu EDUPAGE
      2. Po  otvorení  aplikácie Vás systém  vyzve, aby ste zadali mailovú adresu. Zadáte tú adresu, ktorú ste nahlásili pri zápise detí do MŠ a do nej vám prídu Vaše vytvorené prístupové údaje, vďaka ktorým sa dostanete do vášho rodičovského konta.
      3. Prihláste sa

       

      POSTUP CEZ POČÍTAČ:

      1.  Do prehliadača zadáte Edupage našej školy (alebo kliknite na tento link) - http://www.msruzovastupava.sk/    
      2. Kliknite na tlačidlo Prihlásenie (vpravo hore)
      3. Prihlasovacím menom do rodičovského konta je emailová adresa, ktorú ste poskytli škole. Na túto adresu vám prišlo heslo. Tieto údaje sem doplňte a stlačte tlačidlo – prihlásiť sa.

      Toto konto bude musieť mať vytvorené každé dieťa navštevujúce MŠ. 

      Pokiaľ by ste mali problém s prihlásením, radi Vám pomôžeme. 

       

       

       

     • Stretnutie rodičov novoprijatých detí na školský rok 2023/2024

     • Vážení rodičia novoprijatých škôlkarov.

      Srdečne Vás pozývame dňa 10.8.2023 (štvrtok) o 16.00 h na stretnutie, ktoré sa bude konať v jedálni našej Materskej školy, Ružová 7, Stupava. Dozviete sa dôležité základné informácie týkajúce sa nástupu Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 04.09.2023.

      Tešíme sa na stretnutie.

      Ďakujem.

      riaditeľka MŠ

      Bc. Monika Snopková

     • ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

     • Každý rok opúšťajú brány našej materskej školy predškoláci. Po roku sme sa dnes 27.6.2023 opäť zišli na rozlúčkovej besiedke.

      So škôlkou, mladšími kamarátmi a zamestnancami materskej školy sa lúčili Zajkovia a Sovičky. Naši predškoláci v ďalšom školskom roku nastupujú do školy. Z malých detičiek, čo občas i so slzami v očiach kráčali ráno do materskej školy sa za pár rokov stali veľkí predškoláci. Od septembra budú kráčať do školy s taškami na chrbte a začnú sa im školské povinnosti.

      Všetkým budúcim prvákom prajeme vykročenie správnou nohou a úspešný začiatok.

     • Výlet do ZOO

     • Deti z našej materskej školy navštívili dňa 23. júna 2023 ZOO v Bratislave. Návšteva zoologickej záhrady je pre deti vždy radostnou udalosťou. Cesta autobusom bola pre deti zážitkom, pretože mnohé z nich ešte autobusom necestovali. V ZOO pozorovali zvieratá, živočíchy, pestrofarebné vtáky. Deti najviac zaujalo terárium s obojživelníkmi, plazmi  a pavilón s opičkami. Zážitkové učenie je najlepšia forma nadobúdania vedomostí. Do materskej školy sme sa vracali veselí, plní zážitkov, nových poznatkov a rozmanitých informácií.Zoologickú záhradu si deti naozaj užili.

     • VÝLET DO MÚZEA VČELÁRSTVA

     • V stredu 14.6.2023 sa deti z triedy Zajkov a Sovičiek zúčastnili exkurzie v Kráľovej pri Senci. Deti navštívili Múzeum včelárstva v rámci týždennej témy "V ríši hmyzu".​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Oboznámili sa so životom včielok a stavbou ich tela. Videli ako sa stáča med. V okolí múzea sa nachádza veľa včelích úľov. Deti si vypočuli  prednášku o škodcoch včielok. V interiéri múzea sa nachádza veľa exponátov. Nad hlavami detí sa nachádzala Tisícročná včela zo seriálu.

     • TABLÁ PREDŠKOLÁKOV

     • Dnes deti z triedy Zajkov a Sovičiek spolu s pani učiteľkami sa v rámci vychádzky vybrali do centra Stupavy. Spoločne odniesli tablá s fotografiami detí oboch tried, ktoré odchádzajú do školy. Všetci, ktorí máte záujem pozrieť si naše tablá, môžete tak urobiť pred výkladom obchodu "Kubík" s detským oblečením na Hlavnej ulici 34/B.

      Predškoláci s pani učiteľkami

     • DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA - 6.ročník

     • V dňoch 22.5, 23.5. a 25.5.2023 sa v našej materskej škole konal už 6.ročník detskej športovej olympiády.Nie je to hocijaká olympiáda ako by sa mohlo zdať.

      Zážitkovým učením deti oboznamujeme s jej charakteristickými symbolmi a poslaním. Tradične sme ju zahájili slávnostným nástupom všetkých tried a Štátnou hymnou SR, pri ktorej sa deti učia potichu stáť a počúvať. Deti i pani učiteľky mali oblečené reprezentatívne tričká s logom svojej triedy. Nasledovalo slávnostné vztýčenie olympijskej zástavy, zapálenie nášho škôlkarského olympijského ohňa, oboznámenie sa s pravidlami športového správania sa a samozrejme nechýbal ani olympijský sľub. Pred športovým disciplínami sa deti poriadne rozcvičili pri veselej rozcvičke s hudbou.

      Počasie nám krásne prialo. Detičky si s chuťou a radosťou užili všetky disciplíny, ktoré im pani učiteľky pripravili primerane ich veku. V každej triede boli vyhodnotené a ocenené 3 dievčatká a 3 chlapci. Na stupňoch pre víťazov si slávnostne prevzali kovové medaile i diplomy. Víťazmi boli samozrejme všetci a získali pamätnú medailu za účasť.

      Na záver si deti pochutnali na pohári plnom ovocia, ktorý bol ďalšou odmenou za ich veľkú športovú snahu. Ale o tom všetkom vám iste porozprávajú s nadšením sami.

     • SOVIČKY V EKOCENTRE- VODNÝ HMYZ

     • Dňa 24.5.2023 sa deti z triedy Sovičiek zúčastnili v Ekocentre Stupava prednášky "Vodný hmyz".

      Deti spoznávali, ktorý hmyz žije v blízkosti vody, aké sú vývojové stádia komára. Počas prednášky sme mali k dispozícií monžstvo obrázkového materiálu, názorné ukážky hmyzu.

     • Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

     • Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa mesta Stupava bude prevádzka materskej školy prerušená v termíne od 03.07.2023 do 31.07.2023 a od 21.08.2023 do 31.08.2023. Prevádzka MŠ bude v mesiaci august od 01.08. 2023 do 18.08.2023 v prázdninovom režime.

     • DIVADLO NA HOJDAČKE – KOLOBEH VODY

     • Dňa 27.4.2023 našu škôlku navštívilo Divadlo Na hojdačke  s predstavením Kolobeh vody.

      Deti boli s kolobehom vody oboznámené prostredníctvom hlavnej hrdinky kvapky Medardy, ktorá sa zúčastnila bežeckých pretekov. Počas súťaženia prešla rôznymi miestami, dobehla na dúhu, do miest, na lúku. Zoznámila sa so psíkom, ktorý ju zobral do kúpeľov, po ktorých sa Medarda dostala do cieľa. Deti si na záver  zaspievali a zatancovali spolu s hercami vodnú pesničku. Divadielko sa im veľmi páčilo.

       

     • ZAJKOVIA V EKOCENTRE- VTÁKY NA KŔMIDLÁCH

     • Dňa 26.4.2023 sme s deťmi z triedy Zajkov navštívili Ekocentrum, kde sme sa zúčastnili prednášky o vtákoch, ktoré žijú v blízkosti obydlí.

      Deti boli prekvapené, koľko druhov vtáčikov, lieta okolo ich domčekov. Naučili sa aké semienka im najviac chutia. Rozprávali sa, ako sa môžu o vtáky v zime starať, aké kŕmidlá sú pre nich vhodné. Vtáčiky, ktoré sa im najviac páčili si nakreslili.