• PREVÁDZKA MŠ od 29.11.2021

     • Vážení rodičia, 

      Na základe vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 sme obdržali niekoľko pokynov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jedným z týchto pokynov, ktorý sa týka priamo vás, ako zákonných zástupcov vašich detí je: „Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.“
      Preto vás prosíme, aby ste sa ráno pri vstupe do budovy materskej školy (v pavilóne A aj v pavilóne B) preukázali našim prevádzkovým zamestnankyniam potvrdením o očkovaní proti Covid-u, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19.
      Pokiaľ sa neviete preukázať takýmto potvrdením, môžete využiť iného rodinného príslušníka, prípadne rodiča iného dieťaťa, navštevujúceho našu materskú školu. Podobne budeme postupovať aj pri preberaní detí z materskej školy. Pokiaľ tento rodinný príslušník alebo rodič nie je zapísaný v splnomocnení, ktoré ste odovzdávali na začiatku školského roka vypíšte si nové, nájdete ho na našej stránke.

      Za vašu spoluprácu vám vopred ďakujeme!

      Dana Lučivjanská (zástupkyňa riaditeľky)
      Plnomocenstvo_rodica.pdf

     • TEN KTO BEŽÍ VYHRÁVA!

     • Svetový deň behu sa pripomína vo svete od roku 1999. V piatok 5.11.2021 sa behalo aj v našej materskej škole. My sme ho oslávili tento rok prvýkrát.

      Pravidelný pohyb pomáha udržiavať a rozvíjať zdravie človeka. Svetový deň behu sme mali v rámci témy týždňa "Moje múdre telo". Pre deti boli pripravené rôzne bežecké aktivity. Vyskúšali si šprint z nízkeho štartu, štafetový beh, prekážkový beh a orientačný beh. V škôlke vládla príjemná atmosféra. Na záver dostali deti za svoj športový výkon medaile.